Doprava ZDARMA od 1000 Kč
Cyberix  »  Hobby a zahrada  »  Bazénová chemie  »  Proti řasám

Modrý šíp bazénová chemie, 1 kg

Toto zboží si právě prohlíží 10 zákazníků
Modrý šíp bazénová chemie, 1 kg

Modrý šíp bazénová chemie, 1 kg

Laguna
Značka: Laguna
Kód produktu: BLH.676175
EAN: 8595039301393
319 Kč
269 Kč včetně DPH
-16%
SKLADEM 2 ks
Můžete mít dnes
Více kusů je k dispozici na centrálním skladu. Termín odeslání v takovém případě je 1-3 dny.
Věrnostní systém
Nákupem produktu obdržíte CASHBACK 13 bodů na další nákup.
» Více informací

Parametry - Modrý šíp bazénová chemie, 1 kg

Značka Laguna

Popis - Modrý šíp bazénová chemie, 1 kg

Laguna modrý šíp slouží k šokové dezinfekci bazénové vody s rychlým úbytkem přebytečného chloru z vody a možností koupání ve velmi krátké době po ošetření.

Laguna modrý šíp je vysoce účinný chlorový přípravek k velmi rychlé a efektivní šokové dezinfekci bazénové vody. Laguna modrý šíp slouží k šokové dezinfekci bazénové vody s rychlým úbytkem přebytečného chloru z vody a možností koupání ve velmi krátké době po ošetření. 

Použití: Přípravek se používá pro rychlou chlorovou dezinfekci bazénové vody při silném mikrobiálním znečištění. Při dávkování dochází k vizuální změně bazénové vody a odstranění barevného zákalu.

Návod k použití: Po napuštění bazénu nebo před dezinfekčním ošetřením vody vždy zkontrolujte a upravte hodnotu pH na 6,8 -7,6. Následně nalijte potřebnou dávku přípravku (granulátu rozpuštěného ve vodě v plastové nádobě) do sběrače (skimmeru) nebo přímo do bazénu při zapnutém filtračním zařízení. Po ošetření znovu změřte a případně upravte hodnotu pH. Do doby dokonalého promíchání přípravku filtračním zařízením je nutno vyloučit přítomnost osob v bazénu! Chlorování se doporučuje provádět večer. Následující den přidejte chlorové tablety Laguna. Přípravek Laguna modrý šíp aplikujte zvláště při zvýšeném provozu, vyšší teplotě nebo při problému s řasami. Je nutné udržovat obsah aktivního chloru v rozmezí 0,3 - 0,8 mg/l a pH 6,8 - 7,6. Při zvýšené teplotě vody lze krátkodobě zvýšit obsah aktivního chloru až na 5,0 mg/l. Obsah chloru a hodnotu pH kontrolujte 1x týdně pomocí testerů (Laguna tester 4v1 nebo Laguna tester pH/chlor).

Dávkování: 10 - 20 g (10 g = 1 rovná polévková lžíce) na 1 m³ (1 000 litrů) vody. Tímto množstvím se zvýší obsah chloru v bazénové vodě na hodnotu 7 - 10 mg/l.

Upozornění:„Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku!"

Nebezpečí:

EUH031Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
H272Může zesílit požár; oxidant.
H302Zdraví škodlivý při požití.
H314Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H400Vysoce toxický pro vodní organismy.
P101Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102Uchovávejte mimo dosah dětí.
P220Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/…/hořlavých materiálů.
P260Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P273Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P353PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P304+P340PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P501Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Pokud není uvedeno v popisku jinak, cena se vztahuje na 1 ks produktu.
Máte dotaz k tomuto produktu?
 
Platební metody
Partneři
Sledujte nás
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.